Zaměstnanci

Nepedagogičtí pracovníci

Eliška Pavlíčková

  • provozní pracovnice, školnice

Martina Hudečková

  • provozní pracovnice, školnice

Renata Kollárová

  • provozní pracovnice

Jana Kotučová

  • provozní pracovnice

Andrea Bartošová   

  •  vedoucí školní kuchyně

Andrea Pospíšilová  

  • hlavní kuchařka

Petra Jenyš

  • kuchařka

Hana Vlčková     

  • kuchařka

Pedagogičtí pracovníci

​Zástupkyně ředitelky Bc. Zuzana Vlková

Paní učitelka Lenka Karolyiová

Asistentka pedagoga:  Bc. Petra Velínová

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Sluníčka naleznete v přízemí u zastřešeného schodiště.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Poté moje kroky mířily stejným směrem, a to na Masarykovu univerzitu v Brně, na obor Učitelství pro mateřské školy.

Práce s dětmi mě naplňuje a myslím si, že je to velmi důležité období v lidském životě.

Ve svém volném čase ráda jezdím na kole, hraju volejbal, jezdím na lyžích, lezu apod. Mimo sport je pro mě příjemnou relaxací různorodost ručních prací a fotografování. V neposlední řadě ráda trávím čas v divadle, na koncertech, festivalech nebo výstavách

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Brně a od roku 1982 jsem pracovala v mateřské škole Koperníkova. Od roku 1996 pracuji v mateřské škole Brechtova, kde mi vyhovuje její programové zaměření.

S dětmi ráda zpívám, tvořím s keramickou hlínou, věnuji se prevenci řeči.

Mám ráda přírodu, a proto se při práci s dětmi zaměřuji na činnosti související s ekologií. Práce s dětmi se mi líbí a po každých prázdninách se opět těším.

Paní učitelka Bc. Eva Kotková

Paní učitelka Mgr. Barbora Karberová 

Konzultační hodiny: Dle domluvy s paními učitelkami.

Naše Berušky naleznete v přízemí

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V posledním ročníku jsem byla v MŠ Brechtova na praxi a moc se mi zde líbilo.

Po dokončení studia jsem v roce 2013 nastoupila do MŠ Brechtova jako učitelka do třídy Motýlků, kde jsem učila dva roky. 

Poté jsem byla na rodičovské dovolené a od září 2020 jsem na škole působila na poloviční úvazek jako školní asistent a nyní se vracím jako učitelka do třídy Berušek.

S dětmi ráda zpívám, hraji na nástroje a poznávám přírodu.

Mateřská škola Brechtova je mi velice blízká. Líbí se mi respektující přístup, o který se snažíme, podnětné prostředí a promyšlenost projektu Zdravá mateřská škola. Proto školku navštěvují i moji dva synové.

Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, hraji na klavír a akordeon, chodím do přírody, objevuji fascinující svět motýlů a věnuji se rodině.

Vystudovala jsem magisterský obor Sociální pedagogika a bakalářský obor Speciální pedagogika (specializace logopedie – surdopedie) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci studia jsem absolvovala studijní pobyt Erasmus ve Finsku.

Při studiu jsem vyučovala na ZUŠ Pavla Křížkovského hru na zobcovou flétnu, vedla jsem několik různých kroužků pro děti, jezdila jsem jako vedoucí na letní tábory a na dětské jazykové pobyty do zahraničí, spolupořádala jsem firemní outdoorové akce.

Po studiu jsem pracovala mimo obor a k práci s dětmi jsem se vrátila po mateřské dovolené.

Mám dva syny. 

Když to jde, užívám si s rodinou nejrůznější sporty, cestujeme nebo jsme na horách… Baví mě různé výtvarné techniky, šití, dobrá knížka, ráda si zahraji na klavír…

Paní ředitelka Mgr. Ivana Horká

Paní učitelka Mgr. Pavlína Janíčková

Paní učitelka Bc. Lucie Andrysíková

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Motýlky naleznete v 1. patře nad zastřešeným schodištěm.

fotogalerie Motýlků:

motylcibrechtova

O přístupové jméno a heslo požádejte paní učitelky ve třídě motýlci.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na FF Univerzitě Palackého v Olomouci obor Školský management a obor Andragogika. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole Černopolní, Proškovo nám., Marie Majerové. Od roku 1990 jsem začala více sledovat nové trendy předškolního vzdělávání a práce ve stylu projektu podpory zdraví mě úplně nadchla. Od roku 1991 jsem učila v MŠ Kotlářská, kde jsem začala pracovat v duchu tohoto projektu.

Po úspěšném konkurzním řízení, jsem v lednu 2005 nastoupila na místo ředitelky mateřské školy Brechtova, která byla již certifikovaná v projektu podpory zdraví. V kolektivu společně podporujeme uplatňování filozofie škol podporujících zdraví.

Hlavním posláním mé práce je docílit spokojenost a vzájemnou spolupráci všech v našem kolektivu společně se všemi dětmi i rodiči.

Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a následně obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem se zaměřila na obor Sociální pedagogika a volný čas, taktéž na PdF MU.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v lednu 2013 a to zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví.

Ve volném čase ráda čtu a hraji společenské hry. Věnuji se hudbě, tanci, plavání a ráda také cestuji.

Vystudovala jsem obecné gymnázium v Novém Jičíně a poté obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Již při studiu jsem pracovala ve školství, kde jsem se seznámila s pozicemi asistent pedagoga, učitelka MŠ i vychovatelka na internátu.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila po rodičovské dovolené v lednu 2019 jako školní asistentka a následně od února 2019 i jako učitelka.

Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit. I proto tuto školku navštěvuje také má dcera.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vařím a cestuji.

Paní učitelka Martina Vystavělová

Paní učitelka Bc. Lenka Kollárová

Asistentka pedagoga Petra Chalušová

Konzultační hodiny: Dle domluvy s paními učitelkami

Naše ptáčky naleznete v 1. patře, mezi třídami Motýlci a Koťátka.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na PdF a FF MU jsem si dále rozšiřovala své znalosti v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Umění. Následně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a od roku 2014 jsem pracovala v MŠ s dětmi s různým typem postižení.

MŠ Brechtova se mi líbí především díky své filozofii a přístupu ke vzdělávání a výchově dětí.

Mým velkým koníčkem je především výtvarná tvorba, ale také jóga, vaření a cestování.

Paní učitelka Bc. Lenka Klimíčková​

Paní učitelka Bc. Anna Sádecká

Asistentka pedagoga: Veronika Rašovská

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Koťátka naleznete v 1. patře nad otevřeným schodištěm.

Vystudovala jsem střední školu v Ostravě, obor Výchovná a humanitární činnost. Po střední škole jsem vystudovala tříletý obor Učitelství pro MŠ na Ostravské Univerzitě.

V roce 2007 jsem nastoupila na MŠ Brechtova, jako učitelka. Mám dva syny, kteří navštěvují naší mateřskou školu. Zajímám se o logopedii, kterou řešíme i se starším synem.

Ve volném čase ráda jezdím na kole, chodíme na výlety po Beskydech, lyžuji a v létě jezdíme na vodu.

Vystudovala jsem střední školu v Brně, obor sociálně-správní. Dále Pedagogiku na Masarykově univerzitě, kde nyní pokračuji ve studiu Andragogiky.

Mám čtyři děti, z toho dvě nejmladší navštěvují naši mateřskou školu. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vzdělávám se, sleduji filmy a s manželem a dětmi cestujeme po ČR.
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design