Zaměstnanci

Nepedagogičtí pracovníci

Eliška Pavlíčková

  • provozní pracovnice, školnice

Martina Hudečková

  • provozní pracovnice, školnice

Andrea Černá

  • provozní pracovnice

Jana Kotučová

  • provozní pracovnice

Lucie Andrysíková

  • školní asistentka (na základě zapojení do projektu  šablony.)

Veronika Rašovská

  • sdílená chůva (na základě zapojení do projektu šablony II.)

Andrea Bartošová   

  •  vedoucí školní kuchyně

Andrea Pospíšilová  

  • hlavní kuchařka

Petra Jenyš

  • kuchařka

Hana Vlčková     

  • kuchařka

Pedagogičtí pracovníci

​Paní učitelka Bc. Zuzana Vlková

Paní učitelka Mgr. Veronika Koutníková

 

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Sluníčka naleznete v přízemí u zastřešeného schodiště.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Poté moje kroky mířily stejným směrem, a to na Masarykovu univerzitu v Brně, na obor Učitelství pro mateřské školy.

Práce s dětmi mě naplňuje a myslím si, že je to velmi důležité období v lidském životě.

Ve svém volném čase ráda jezdím na kole, hraju volejbal, jezdím na lyžích, lezu apod. Mimo sport je pro mě příjemnou relaxací různorodost ručních prací a fotografování. V neposlední řadě ráda trávím čas v divadle, na koncertech, festivalech nebo výstavách

Po absolvování bilingvního gymnázia Matyáše Lercha v Brně jsem v roce 2013 začala studovat na MU speciální pedagogiku a francouzský jazyk.Poté jsem se věnovala magisterskému studiu v oboru logopedie.

Na „naší“ mateřské škole se mi líbí především program podporující zdraví, respektující přístup a heslo: „Děti myslí rukama.“

Volný čas ráda trávím v přírodě, aktivně sportem nebo s knihou v ruce. Mezi mé zájmy patří jazyky, hra na klavír, kytaru, cestování, jóga. V roce 2015 jsem měla možnost zúčastnit se vysokoškolského programu Erasmus+ a nasbírat tak mnoho zkušeností nejen jazykových, ale také profesních, které denně uplatňuji při práci s dětmi.

Tato práce mě nabíjí, dělají mi radost pokroky dětí a jejich pozitivní energie, kterou mezi dospělými někdy těžko hledáme.

Paní učitelka Bc. Jana Hlaváčová

Zástupkyně ředitelky Lenka Karolyiová

Asistentka pedagoga Petra Velínová

Konzultační hodiny: Dle domluvy s paními učitelkami.

Naše Berušky naleznete v přízemí

V roce 2015 jsem úspěšně dokončila bakalářské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity obor Učitelství praktického vyučování. Nyní pokračuji v navazujícím Magisterském studiu v dvojoboru s Učitelstvím speciální pedagogiky. Dále si chci rozšířit aprobaci ve studiu předškolního vzdělávání.

Od roku 2013 do 2017 jsem vedla společně s kolegyní dětský kroužek lidových tanců v Kníničkách ve věku od 3 do 12 let. Učily jsme je upravenou Moravskou besedu a několik tanců k cimbálu, jako např. skočné, čardáše a mlynářské.

Do Mateřské školy Brechtova jsem nastoupila v září 2016, protože se mi velmi líbí projekt Zdravá škola a práce s dětmi. Mezi mé záliby patří hudba, tanec, čtení a moderování.

ystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Brně a od roku 1982 jsem pracovala v mateřské škole Koperníkova. Od roku 1996 pracuji v mateřské škole Brechtova, kde mi vyhovuje její programové zaměření.

S dětmi ráda zpívám, tvořím s keramickou hlínou, věnuji se prevenci řeči.

Mám ráda přírodu, a proto se při práci s dětmi zaměřuji na činnosti související s ekologií. Práce s dětmi se mi líbí a po každých prázdninách se opět těším.

Paní ředitelka Mgr. Ivana Horká

Paní učitelka Mgr. Pavlína Janíčková

Paní učitelka a školní asistentka Bc. Lucie Andrysíková

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Motýlky naleznete v 1. patře nad zastředšným schodištěm.

fotogalerie Motýlků:

motylcibrechtova

O přístupové jméno a heslo požádejte paní učitelky ve třídě motýlci.

 

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na FF Univerzitě Palackého v Olomouci obor Školský management a obor Andragogika. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole Černopolní, Proškovo nám., Marie Majerové. Od roku 1990 jsem začala více sledovat nové trendy předškolního vzdělávání a práce ve stylu projektu podpory zdraví mě úplně nadchla. Od roku 1991 jsem učila v MŠ Kotlářská, kde jsem začala pracovat v duchu tohoto projektu.

Po úspěšném konkurzním řízení, jsem v lednu 2005 nastoupila na místo ředitelky mateřské školy Brechtova, která byla již certifikovaná v projektu podpory zdraví. V kolektivu společně podporujeme uplatňování filozofie škol podporujících zdraví.

Hlavním posláním mé práce je docílit spokojenost a vzájemnou spolupráci všech v našem kolektivu společně se všemi dětmi i rodiči.

Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a následně obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem se zaměřila na obor Sociální pedagogika a volný čas, taktéž na PdF MU.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v lednu 2013 a to zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví.

Ve volném čase ráda čtu a hraji společenské hry. Věnuji se hudbě, tanci, plavání a ráda také cestuji.

Vystudovala jsem obecné gymnázium v Novém Jičíně a poté obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Již při studiu jsem pracovala ve školství, kde jsem se seznámila s pozicemi asistent pedagoga, učitelka MŠ i vychovatelka na internátu.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila po rodičovské dovolené v lednu 2019 jako školní asistentka a následně od února 2019 i jako učitelka.

Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit. I proto tuto školku navštěvuje také má dcera.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vařím a cestuji.

Paní učitelka Mgr. Klára Černá

Paní učitelka Bc. Lenka Kollárová

Asistentka pedagoga Petra Chalušová

 

Konzultační hodiny: Dle domluvy s paními učitelkami

Naše ptáčky naleznete v 1. patře, mezi třídami Motýlci a Koťátka.

Na MU jsem vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele. Již při studiu jsem pracovala jako asistent pedagoga u chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami v Mateřské škole Pod Špilberkem. V této době jsem se definitivně rozhodla pracovat s dětmi.

MŠ Brechtova se mi líbí svým zaměřením, ale také velmi rozmanitou zahradou, kde si děti mohou vybírat činnosti podle sebe, pracuji zde šestým rokem. Ráda zpívám, hraji na kytaru a tančím folklórní tance. Těším se, jak budu s dětmi poznávat okolní svět.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na PdF a FF MU jsem si dále rozšiřovala své znalosti v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Umění. Následně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a od roku 2014 jsem pracovala v MŠ s dětmi s různým typem postižení.

MŠ Brechtova se mi líbí především díky své filozofii a přístupu ke vzdělávání a výchově dětí.

Mým velkým koníčkem je především výtvarná tvorba, ale také jóga, vaření a cestování.

Paní učitelka Bc. Lenka Klimíčková​

Paní učitelka Martina Vystavělová

Asistentka pedagoga Anna Sádecká

 

Konzultační hodiny: dle domluvy s paními učitelkami

Naše Koťátka naleznete v 1. patře nad otevřeným schodištěm.

Vystudovala jsem střední školu v Ostravě, obor Výchovná a humanitární činnost. Po střední škole jsem vystudovala tříletý obor Učitelství pro MŠ na Ostravské Univerzitě.

V roce 2007 jsem nastoupila na MŠ Brechtova, jako učitelka. Mám dva syny, kteří navštěvují naší mateřskou školu. Zajímám se o logopedii, kterou řešíme i se starším synem.

Ve volném čase ráda jezdím na kole, chodíme na výlety po Beskydech, lyžuji a v létě jezdíme na vodu.
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design