Paní učitelky z Motýlků

Mgr. Ivana Horká

ředitelka školy

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na FF Univerzitě Palackého v Olomouci obor Školský management a obor Andragogika. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole Černopolní, Proškovo nám., Marie Majerové. Od roku 1990 jsem začala více sledovat nové trendy předškolního vzdělávání a práce ve stylu projektu podpory zdraví mě úplně nadchla. Od roku 1991 jsem učila v MŠ Kotlářská, kde jsem začala pracovat v duchu tohoto projektu.

Po úspěšném konkurzním řízení, jsem v lednu 2005 nastoupila na místo ředitelky mateřské školy Brechtova, která byla již certifikovaná v projektu podpory zdraví. V kolektivu společně podporujeme uplatňování filozofie škol podporujících zdraví.

Hlavním posláním mé práce je docílit spokojenost a vzájemnou spolupráci všech v našem kolektivu společně se všemi dětmi i rodiči.


Mgr. Pavlína Janíčková

učitelka

Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a následně obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem se zaměřila na obor Sociální pedagogika a volný čas, taktéž na PdF MU.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v lednu 2013 a to zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví.

Ve volném čase ráda čtu a hraji společenské hry. Věnuji se hudbě, tanci, plavání a ráda také cestuji.


Konzultační hodiny:

čtvrtek 13: 10 – 13:30

Pro urgentní sdělení vždy:  7:45- 8:00

Konzultační hodiny jsou možné po předchozí domluvě.


Bc. Lucie Andrysíková

Vystudovala jsem obecné gymnázium v Novém Jičíně a poté obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Již při studiu jsem pracovala ve školství, kde jsem se seznámila s pozicemi asistent pedagoga, učitelka MŠ i vychovatelka na internátu.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila po rodičovské dovolené v lednu 2019 jako školní asistentka a následně od února 2019 i jako učitelka.

Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit. I proto tuto školku navštěvuje také má dcera.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vařím a cestuji.

Naše Motýlky naleznete v prvním patře.
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design