Paní učitelky z Ptáčků

 Mgr.Klára Černá

třídní učitelka

Na MU jsem vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele. Již při studiu jsem pracovala jako asistent pedagoga u chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami v Mateřské škole Pod Špilberkem. V této době jsem se definitivně rozhodla pracovat s dětmi.

MŠ Brechtova se mi líbí svým zaměřením, ale také velmi rozmanitou zahradou, kde si děti mohou vybírat činnosti podle sebe, pracuji zde šestým rokem. Ráda zpívám, hraji na kytaru a tančím folklórní tance. Těším se, jak budu s dětmi poznávat okolní svět.


Bc. Lenka Kollárová

učitelka

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na PdF a FF MU jsem si dále rozšiřovala své znalosti v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Umění. Následně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a od roku 2014 jsem pracovala v MŠ s dětmi s různým typem postižení.

MŠ Brechtova se mi líbí především díky své filozofii a přístupu ke vzdělávání a výchově dětí.

Mým velkým koníčkem je především výtvarná tvorba, ale také jóga, vaření a cestování.


Konzultační hodiny:

Paní učitelka Klárka: každý sudý týden, uterý 13.00-14.00

Paní učitelka Lenka: každý lichý týden, čtvrtek 13.00-14.00

Konzultační hodiny jsou možné po předchozí domluvě.

Naše Ptáčky naleznete v prvním patře.

 
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design