Časopis Brechtík

Naše mateřská škola vydává několikrát do roka časopis Brechtík.

Do časopisu přispívají jednak paní učitelky, tak děti, rodiče a další pracovníci školy.

Co v časopise naleznete?

  • články o akcích, které proběhly v MŠ a jednotlivých třídách
  • info o nadcházejících akcích
  • rozhovory se zaměstnanci školy
  • chutné recepty naší kuchyně
  • zajímavé články z oblasti pedagogiky a psychologie předškolního období
  • perličky dětí
  • omalovánky pro děti

Vydání časopisu k nahlednutí naleznete v šatně vaší třídy. V případě zájmu můžete časopis odebírat.

Pokud byste měli zájem přispět do školního časopisu, kontaktujte paní uč. ze své třídy, případně hlavní redaktorku časopisu, paní učitelku Lenku Klimíčkovou.

 

Kontakt: brechtik@email.cz


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří v loňském školním roce do našeho časopisu přispívali, či se jinak podíleli na jeho tvorbě.
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design