ESS

CO JSOU TO EDUKATIVNĚ- STIMULAČNÍ SKUPINKY?

Vážení rodiče,

aby vaše děti byly co nejlépe připraveny na přechod z mateřské školy do základní, nabízíme Vám možnost navštěvovat „ Edukativně – stimulační skupinky“. Tyto skupinky vedou paní  učitelky z naší MŠ v odpoledních hodinách od 15:30 do 16:30.

V 10 lekcích budeme hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro rozvoj čtení, psaní i počítání. K tomu, aby se dítě naučilo správně číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA

 ŘEČ, MYŠLENÍ

 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

 PROSTOROVÁ ORIENTACE

 POČETNÍ PŘEDSTAVY

Termíny ESS pro rok 2018/2019

Od listopadu 2018, vždy 1 za 14 dní

Pondělí: 16.30-17.30 (paní učitelka Zuzka)

Úterý 16.30-17.30 (paní učitelka Klárka)

Středa: 16.30-17.30 (paní učitelka Lenka Klimíčková)

 

Cena ESS včetně materálů: 1600,-

Přihlašování do 2.10.2018 ve vašich třídách

 

 
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design