ESS

CO JSOU TO EDUKATIVNĚ- STIMULAČNÍ SKUPINKY?

Vážení rodiče,

aby vaše děti byly co nejlépe připraveny na přechod z mateřské školy do základní, nabízíme Vám možnost navštěvovat „ Edukativně – stimulační skupinky“. Tyto skupinky vedou paní  učitelky z naší MŠ v odpoledních hodinách od 15:30 do 16:30.

V 10 lekcích budeme hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro rozvoj čtení, psaní i počítání. K tomu, aby se dítě naučilo správně číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA

 ŘEČ, MYŠLENÍ

 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

 PROSTOROVÁ ORIENTACE

 POČETNÍ PŘEDSTAVY

Informace o ESS pro školní rok 2016/2017

  • Berušky začátek ESS od 23.1.2017 od 15:30-16:30 v Beruškách – vede Lucie Kroupová
  •   Sluníčka začátek ESS od 30.1.2017 od 15:30-16:30 třídě Sluníček- vede Zuzana Vystavělová
  •  Motýlci začátek ESS od 25.1.2017, čod 15:30-16:30 Motýlci- vede Klára Černá
  •  Ptáčci- začátek ESS od 18.1.2017 od 15:30-16:30 ve třídě Motýlci- vede Hana Hrdličková
  • Koťátka- začátek ESS od 19.1.2017 od 15:30-16:30 ve třídě Koťátka- vede Hana Kazmířová

Skupinky budou probíhat vždy jednou za 14 dnů.