Zapojení do projektů

Naše škola je zapojena do několika projektů:

Jsme škola podporující zdraví

spz_ms_barevne_logo.jpg


Mrkvička – síť mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu

Mrkvička je síť mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologickou výchovu. Cílem je podporovat rovoj ekologické výchovy ve školách a to především formou komunikace a spolupráce pedagogů s odborníky a ekologickou výchovu a výměnou zkušeností.

Projekt Mrkvička spadá pod  Školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka


Jsme Zelená škola

Můžete využít možnost sběru elektroodpadu v naší školce!

 Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír a plast, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

zelena_firma_a4


Program podpory digitalizace škol

8_banner_ppds_skola-zapojena_468x60

Cílem projektu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.

Cíle programu

  • podpora využívání digitálních vzdělávacích technologií a obsahu ve výuce
  • podpora aktivních škol, ředitelů a učitelů
  • popularizace digitalizace mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností
  • podpora předškolního vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

více na: www.edulabcr.cz/program

8_banner_ppds_skola-zapojena_120x600 8_banner_ppds_skola-zapojena_250x250


Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Snažíme se zvyšovat kvalitu  vzdělávání a usnadněnit přechod dětí z MŠ do ZŠ. Proto se neusátle vzděláváme v moderních metodách výuky v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky.

Více informací na stránkách projektu Zde


Projekt Šablony

Plakát šablony k nahlédnutí zde


 Projekt MAP

Více informací zde