Autor: Pavlína Janíčková

Informace o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Od 15.4.2024 do 14.5. 2024 je otevřen vstup do systému na webové stránce www.zapisdoms.brno.cz – zde najdete informace k přijímacímu řízení do všech MŠ v Brně a zde si také můžete vyplnit a vytisknout přihlášku.

V případě zájmu je možná prohlídka MŠ po předchozí domluvě s paní ředitelkou.

Více informací o postupu přihlášení naleznete v přiloženém dokumentu ke stažení.

Informace k přihlašování na letní provoz

Vydávání přihlášek k letnímu provozu v případě, že není možnost vlastního tisku, bude po dohodě s zástupkyní ředitelky Bc. Lucii Andrysíkovou (tel. 725 398 883) probíhat 1.3.2024.

Osobní předání žádostí v mateřské škole zástupkyni ředitelky (nejlépe po telefonické domluvě 725 398 883) proběhne 27.3.2024 v době od 8:00 do naplnění kapacity volných míst. Po naplnění volných míst včetně náhradníků bude přijímání přihlášek ukončeno.

Elektronické žádosti můžete zasílat do datové schránky 27.3.2024 v době od 8:00 – v případě zaslání před časem zahájení sběru budou přihlášky zařazeny do pořadí až za přihlášky po ukončení sběru. V případě zaslání elektronicky je nutné dodat i tištěnou verzi se všemi náležitostmi do 2.4.2024 (vhozením do poštovní schránky v obálce, ev. po telefonické domluvě osobně do 15:00).

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Plánované akce na 2. pololetí

12.3. – Hvězdárna a planetárium Brno – program pro předškoláky

18.4. – Malý vůz Divadla Polárka – O hlupákovi, který nosí kožich – akce v MŠ pro všechny

9.5. – Lipka Jezírko – předškoláci

14.6. – pasování předškoláků, poslední spaní

Projekt šablony

MŠ informuje, že je zapojena v projektu Šablony I

Projekt „Šablony I. – MŠ Brechtova Brno 2023“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony I. – MŠ Brechtova Brno 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001469

Operační program: OP JAK

Délka trvání projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Výše dotace: 641 202 Kč

Aktivity:

Mateřská škola:

1.I/1 Školní asistent MŠ

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ