Erasmus + (Výměnný pobyt v Bratislavě)

Ve dnech 25. a 26. 5. 2023 proběhl vzdělávací výjezd do Bratislavy v rámci projektu Erasmus+. Tohoto pobytu se zúčastnily učitelky a děti z MŠ Brechtova. V rámci tohoto projektu měly děti možnost seznámit se se vzděláváním v mateřských školách za hranicemi naší země, ale také se blíže seznámit s kulturou naší sousední země, Slovenska.

Před samotným výjezdem jsme se pomocí her, výtvarných a kognitivních aktivit blíže seznámili s oběma zeměmi, aby tak děti dokázaly přesněji rozeznat rozdíly i podobnosti. Domluvili jsme se na společném propojení s partnerskou mateřskou školou a dne 13.4.2023 jsme jsme se ve společném videohovoru seznámili, zazpívali si a těšili se na shledání.

Během pobytu jsme navštívili Bratislavský hrad, kde děti zaujala socha Svatopluka, stojící na nádvoří. Zaměřili jsme na slovenskou národní vlajku vlající na stožáru. Prohlédli jsme si barvy i znaky a hledali rozdíly mezi vlajkou Slovenska a České republiky.

V hostitelské MŠ Bohrova jsme se seznámili s prostředím, zjistili jsme, že škola má 8 homogenních tříd. Velmi nás zaujala tělocvična, která je v MŠ zbudovaná. Je vybavena rotopedy pro děti, žebřinami a různým dalším sportovním náčiním. Také musíme vyzdvihnout společenskou místnost, která v MŠ slouží všem dětem i dospělým. Děti měly za úkol pokusit se porozumět názvům tříd a říct, zda se některá označení tříd našich mateřských škol shodují. Zaujalo je, že některým slovům dobře rozumí, kdežto jiná jsou pro ně méně známá. S předškoláky ve třídě Včielek jsme se během spontánní hry seznámili a posléze společně s novými kamarády poznávali prostředí třídy. Děti z obou mateřských škol také společně absolvovaly komunitní kruh a vyzkoušely si zpěv písní – s kolegyněmi ze Slovenska jsme se zaměřily na písně, které jsou podobné námětem a melodií, přesto však odlišné v jazyce (Když máš radost – keď jsi šťastný, prší prší..). Hry pokračovaly i na krásné a prostorné zahradě, kde děti zaujaly především některé herní prvky – kolotoč, pirátská loď se skluzavkou, horolezecká stěna a houpačka.

Během pobytu jsme poznali i Sad Janka Krála, první rozárium v Bratislavě. Také jsme navštívili bratislavskou ZOO. Projížďka po zoo vláčkem, který nás dovezl do nejkrásnější části ZOO – k nosorožcům, lamám a pštrosům se nám moc líbila.

Během pravidelných reflexí děti zmiňovaly zaujetí kulturními památkami, rozdíly v řeči i srovnávání obou mateřských škol, jejich podobností i rozdílů. Pro nás, pedagogické pracovníky i pro děti to byla velmi zajímavá a přínosná zkušenost, jak se liší práce s dětmi v zahraničním prostředí. Moc se těšíme na další prohlubování naší spolupráce s partnerskou školou, další výzvy a cíle, které bychom chtěli společně uskutečnit a formou prožitkového učení získávat nové vědomosti, dovednosti a znalosti v rámci programu Erasmus+.