Aktuality

Přehled akcí na první pololetí

18. září – Lipka Rozmarýnek, program ,,Dědečkův dvoreček“ – předškoláci

21. září – Zahradní brigáda, schůze SRPŠ

18. října – Divadlo Radost – Operky – předškoláci

24. října – Dýňování na školní zahradě

14. listopadu – Kouzelnické vystoupení – Michal Ondřej

29. listopadu – Divadlo Polárka ,,Nedráždi bráchu bosou nohou“  – předškoláci

5. prosince – Mikulášská nadílka

19. prosince – Vánoční nadílka

25. ledna – Pohádkové divadlo Sandry Riedlové ,,Zimní pohádka“

Nový zahradní prvek

Na naší školní zahrádce přibyl nový zahradné prvek- balanční prolízačka pro děti. Všem, kteří se podíleli na realizaci její koupě a instalace, děkujeme.

Logopedie v MŠ

Od začátku školního roku s námi spolupracuje nová paní logopedka Mgr. Kristína Lodrová.

K nám do školky bude docházet pravidelně ve středy od 14.00.

V případě zájmu si můžete předem domluvit kozultaci na tel. č. 775978183.

Bližší info a kontakt naleznete v šatnách u vaších tříd a ve správě MŠ

Erasmus + (Výměnný pobyt v Bratislavě)

Ve dnech 25. a 26. 5. 2023 proběhl vzdělávací výjezd do Bratislavy v rámci projektu Erasmus+. Tohoto pobytu se zúčastnily učitelky a děti z MŠ Brechtova. V rámci tohoto projektu měly děti možnost seznámit se se vzděláváním v mateřských školách za hranicemi naší země, ale také se blíže seznámit s kulturou naší sousední země, Slovenska.

Před samotným výjezdem jsme se pomocí her, výtvarných a kognitivních aktivit blíže seznámili s oběma zeměmi, aby tak děti dokázaly přesněji rozeznat rozdíly i podobnosti. Domluvili jsme se na společném propojení s partnerskou mateřskou školou a dne 13.4.2023 jsme jsme se ve společném videohovoru seznámili, zazpívali si a těšili se na shledání.

Během pobytu jsme navštívili Bratislavský hrad, kde děti zaujala socha Svatopluka, stojící na nádvoří. Zaměřili jsme na slovenskou národní vlajku vlající na stožáru. Prohlédli jsme si barvy i znaky a hledali rozdíly mezi vlajkou Slovenska a České republiky.

V hostitelské MŠ Bohrova jsme se seznámili s prostředím, zjistili jsme, že škola má 8 homogenních tříd. Velmi nás zaujala tělocvična, která je v MŠ zbudovaná. Je vybavena rotopedy pro děti, žebřinami a různým dalším sportovním náčiním. Také musíme vyzdvihnout společenskou místnost, která v MŠ slouží všem dětem i dospělým. Děti měly za úkol pokusit se porozumět názvům tříd a říct, zda se některá označení tříd našich mateřských škol shodují. Zaujalo je, že některým slovům dobře rozumí, kdežto jiná jsou pro ně méně známá. S předškoláky ve třídě Včielek jsme se během spontánní hry seznámili a posléze společně s novými kamarády poznávali prostředí třídy. Děti z obou mateřských škol také společně absolvovaly komunitní kruh a vyzkoušely si zpěv písní – s kolegyněmi ze Slovenska jsme se zaměřily na písně, které jsou podobné námětem a melodií, přesto však odlišné v jazyce (Když máš radost – keď jsi šťastný, prší prší..). Hry pokračovaly i na krásné a prostorné zahradě, kde děti zaujaly především některé herní prvky – kolotoč, pirátská loď se skluzavkou, horolezecká stěna a houpačka.

Během pobytu jsme poznali i Sad Janka Krála, první rozárium v Bratislavě. Také jsme navštívili bratislavskou ZOO. Projížďka po zoo vláčkem, který nás dovezl do nejkrásnější části ZOO – k nosorožcům, lamám a pštrosům se nám moc líbila.

Během pravidelných reflexí děti zmiňovaly zaujetí kulturními památkami, rozdíly v řeči i srovnávání obou mateřských škol, jejich podobností i rozdílů. Pro nás, pedagogické pracovníky i pro děti to byla velmi zajímavá a přínosná zkušenost, jak se liší práce s dětmi v zahraničním prostředí. Moc se těšíme na další prohlubování naší spolupráce s partnerskou školou, další výzvy a cíle, které bychom chtěli společně uskutečnit a formou prožitkového učení získávat nové vědomosti, dovednosti a znalosti v rámci programu Erasmus+.

Novinky ve stravování a navyšování cen

  Vzhledem ke zdražování cen potravin budeme od 1.3.2023 navyšovat ceny stravného:

děti 3-6 let                                       53,-

děti 7-leté                                         57

 vedoucí školní kuchyně

 Bartošová Andrea

Využíváme systém Naše MŠ

Od nového školního roku jsme začali využívat elektronický systém Naše MŠ- škola blízká rodičům. Přístupové údaje do systému dostanete ve svých třídách. Systém je přístupný z aplikace Naše MŠ, případně z webových stránek https://www.nasems.cz