Představení naší MŠ

Naše škola se nachází na severním okraji Brna, na sídlišti Lesná. V pěti třídách vzděláváme až 125 dětí. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, respektujeme jeho osobnost. Proto také pracujeme s dětmi individuálně nebo v malých skupinách. Říká se, že „děti myslí rukama“, proto jsou tvořivé činnosti běžnou součástí dne v MŠ Brechtova.

Realizujeme projekt „Podpora zdraví v MŠ“, který byl schválen 20.11.1998 v konkurzním řízení v Praze a zařazen do sítě Mateřských škol podporujících zdraví v ČR. Pravidelně předkládáme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program „Poznáváme svět“.

Snažíme se pracovat na základě prožitkového učení, rozvíjet děti po fyzické i psychické stránce. S dětmi často zpíváme, hrajeme divadlo a sportujeme. Děti mají také možnost probrat s kamarády své zážitky a pocity v tzv. komunitních kruzích. Jelikož máme vlastní keramickou pec, často s dětmi tvoříme z keramické hlíny a hotové výrobky dětem v peci vypalujeme, aby si je mohly odnést domů.

Prožitkové učení

Spolupráce s rodiči

Respektující přístup

K dispozici máme velkou školní zahradu se vzrostlou vegetací a herními prvky, které průběžně obnovujeme s pomocí rodičů. Na zahradě je 5 pískovišť a  spousta hraček, s kterými si děti můžou na písku hrát.

Paní kuchařky nabízejí dětem zdravou stravu z vlastní školní kuchyně, zároveň dětem podávají zeleninu a ovoce každý den.

Několikrát do roka se na zahradě scházíme s rodinami dětí při našich školních akcích – např. na podzimním Dýňování nebo letním Táboráku. Za pomoci dětí a rodičů také vydáváme školní časopis Brechtík.

Naším záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.

Informace o školním kurikulu, řádu a další, naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Informace o zápisu do naší MŠ naleznete na www.zapisdoms.cz

Mimoškolní aktivity

Logopedie

V naší mateřské škole máte možnost konzultace s logopedem v oblasti vývoje řeči vašeho dítěte. Nabízíme:

  • jednorázové konzultace
  • pravidelné konzultace a cvičení

Logopedie probíhá v přízemí v místnosti CML. CML je přístupné hlavním vchodem vedoucímu ke třídě Berušky.

ESS

Co jsou to edukativně stimulační-skupinky?

V 10 lekcích budeme za aktivní účasti rodiče hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro rozvoj čtení, psaní i počítání.

Škola v přírodě

Každoročně připravujeme pro děti, které již zvládnou vícedenní odloučení od rodiny, školku v přírodě.

Navštěvujeme krásné prostředí Žďárských vrchů, kde si společně s dětmi užíváme spoustu zábavných aktivit na čerstvém vzduchu.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty školy

Inspekční zprávy

Ostatní

Dokumenty spolku rodičů