Zapojení MŠ Brechtova do projektů

Šablony III

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT Šablony III. Projekt byl ukončen 31. 12. 2022.