Berušky

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V posledním ročníku jsem byla v MŠ Brechtova na praxi a moc se mi zde líbilo. Po dokončení studia jsem v roce 2013 nastoupila do MŠ Brechtova jako učitelka do třídy Motýlků, kde jsem učila dva roky. Poté jsem byla na rodičovské dovolené a od září 2020 jsem na škole působila na poloviční úvazek jako školní asistent a nyní se vracím jako učitelka do třídy Berušek.

S dětmi ráda zpívám, hraji na nástroje a poznávám přírodu. Mateřská škola Brechtova je mi velice blízká. Líbí se mi respektující přístup, o který se snažíme, podnětné prostředí a promyšlenost projektu Zdravá mateřská škola. Proto školku navštěvují i moji dva synové.

Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, hraji na klavír a akordeon, chodím do přírody, objevuji fascinující svět motýlů a věnuji se rodině.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na FF Univerzitě Palackého v Olomouci obor Školský management a obor Andragogika. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole Černopolní, Proškovo nám., Marie Majerové. Od roku 1990 jsem začala více sledovat nové trendy předškolního vzdělávání a práce ve stylu projektu podpory zdraví mě úplně nadchla. Od roku 1991 jsem učila v MŠ Kotlářská, kde jsem začala pracovat v duchu tohoto projektu.

Po úspěšném konkurzním řízení, jsem v lednu 2005 nastoupila na místo ředitelky mateřské školy Brechtova, která byla již certifikovaná v projektu podpory zdraví. V kolektivu společně podporujeme uplatňování filozofie škol podporujících zdraví.

Hlavním posláním mé práce je docílit spokojenost a vzájemnou spolupráci všech v našem kolektivu společně se všemi dětmi i rodiči.

Vystudovala jsem střední školu ekonomickou a momentálně studuji na vysoké škole, obor management. Během studia jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a začala pracovat jako školní asistentka v MŠ Brechtova.

Práce s dětmi mě začala velmi naplňovat a uvědomila jsem si, jak důležitá a zároveň kouzelná část života to je. Je mi velmi blízký respektující a empatický přístup k dětem, který na školce funguje. Zajímají mě další alternativy vzdělávání, které mohou přispět ke změně současného školství a vést k lepšímu. Proto bych dále chtěla studovat obor předškolní pedagogiky.

Ve volném čase ráda chodím na procházky do přírody, poslouchám hudbu a učím se hrát na klavír a kytaru.

Koťátka

Vystudovala jsem střední školu v Brně, obor sociálně-správní. Dále Pedagogiku na Masarykově univerzitě, kde nyní pokračuji ve studiu Andragogiky.

Mám čtyři děti. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vzdělávám se, sleduji filmy a s manželem a dětmi cestujeme po ČR.

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika, specializace logopedie – surdopedie na Masarykově univerzitě a nyní pokračuji ve studiu Logopedie.

Během bakalářského studia jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině a poté jako asistentka pedagoga v MŠ Brechtova.

Ve volném čase ráda cestuji, čtu, peču a chodím do přírody.

Ptáčci

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na PdF a FF MU jsem si dále rozšiřovala své znalosti v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Umění. Následně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a od roku 2014 jsem pracovala v MŠ s dětmi s různým typem postižení.

MŠ Brechtova se mi líbí především díky své filozofii a přístupu ke vzdělávání a výchově dětí.

Mým velkým koníčkem je především výtvarná tvorba, ale také jóga, vaření a cestování.

Po studiu na Střední pedagogické škole v Litomyšli, jsem se vydala na zkušenou do Anglie, kde jsem zůstala několik let. Tam jsem se seznámila s prostředím Montessori pedagogiky, která mne uchvátila některými svými přístupy. Po návratu domů jsem pracovala v bilngvní školce, která mi ukázala vysokou kvalitu přístupu k dětem, především respektující komunikaci a učení prožitkem. Ve Waldorfské školce jsem se ztotožnila s pohledem na dítě dle Rudolfa Steinera a důležitostí vytvářet s dětmi vztah, býti vzorem pro nápodobu, žít s rytmy přírody. Nejen v lesní školce jsem se ujistila, že nabízené činnosti je možné aplikovat v přírodě. Věřím, že dělám vše tak nejlépe, jak v danou dobu mohu a zároveň se ráda obohacuji o nové zkušenosti, informace.
Zajímám se o vědomou výchovu, o výchovu srdcem a nápodobou, celostní přístup k životu a zdraví

Motýlci

Vystudovala jsem obecné gymnázium v Novém Jičíně a poté obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již při studiu jsem pracovala ve školství, kde jsem se seznámila s pozicemi asistent pedagoga, učitelka MŠ i vychovatelka na internátu.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila po rodičovské dovolené v lednu 2019 jako školní asistentka a následně i jako učitelka. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vařím a cestuji.

Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a následně obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem se zaměřila na obor Sociální pedagogika a volný čas, taktéž na PdF MU.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v lednu 2013 a to zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví.

Ve volném čase ráda čtu a hraji společenské hry. Věnuji se hudbě, tanci, plavání a ráda také cestuji.

Sluníčka

Práci s dětmi se věnuji již pár let. Při práci chůvy v dětské skupině jsem si dodělala vzdělání v oboru Učitelství pro MŠ na MUNI.

V září 2022 jsem nastoupila do MŠ Brechtova, do třídy Sluníček. Práci s dětmi miluji, baví mě s nimi prozkoumávat přírodu a objevovat svět, který je kolem nich.

Ráda hraji na klavír, ukulele a kytaru. Ve volném čase kreslím, jezdím na koloběžce a bruslích, a pomáhám s akcemi jako dobrovolná hasička

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Odrách a na Masarykově univerzitě v Brně jsem studovala Sociální pedagogiku a volný čas, Učitelství MŠ a Logopedii, ve které i nadále pokračuji v magisterském studiu. 

Během dřívějšího studia jsem pracovala jako učitelka v MŠ a jako vychovatelka ve školní družině.

Ve volném čase se ráda věnuji četbě, plavání, pečení a ráda trávím svůj čas s dětmi.