Berušky

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V posledním ročníku jsem byla v MŠ Brechtova na praxi a moc se mi zde líbilo. Po dokončení studia jsem v roce 2013 nastoupila do MŠ Brechtova jako učitelka do třídy Motýlků, kde jsem učila dva roky. Poté jsem byla na rodičovské dovolené a od září 2020 jsem na škole působila na poloviční úvazek jako školní asistent a nyní se vracím jako učitelka do třídy Berušek.

S dětmi ráda zpívám, hraji na nástroje a poznávám přírodu. Mateřská škola Brechtova je mi velice blízká. Líbí se mi respektující přístup, o který se snažíme, podnětné prostředí a promyšlenost projektu Zdravá mateřská škola. Proto školku navštěvují i moji dva synové.

Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, hraji na klavír a akordeon, chodím do přírody, objevuji fascinující svět motýlů a věnuji se rodině.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a v roce 1984 jsem nastoupila do první mateřské školy Brno, Černopolní. Začátek praxe, který bez stálého místa působil jako nejistota se brzy ukázal jako skvělá možnost pro získání zkušeností z různých přístupů k předškolnímu vzdělávání.

V roce 1990 jsem poznala filozofii škol podporujících zdraví, která naplňuje mé představy předškolního vzdělávání, a proto se snažím pracovat v jejím duchu. V lednu 2005 jsem nastoupila na místo ředitelky mateřské školy Brechtova, kde pokračujeme v naplňování zásad projektu podpory zdraví s pravidelnou certifikací Státního zdravotního ústavu v Praze.

V následujících letech ve funkci jsem vystudovala na FF Univerzitě Palackého v Olomouci Bc. obor Školský management a Mgr. v oboru Andragogika a věřím, že získané znalosti se mi daří promítat do praxe. Ve volném čase se snažím najít čas na sebe i na rodinu v klidu i aktivně, ale hlavně s úsměvem

Vystudovala jsem střední školu ekonomickou, momentálně dokončuji studium na vysoké škole v oboru management a dodělávám si pedagogické vzdělání na střední škole pedagogické. V mateřské škole jsem po absolvování kurzu asistenta pedagoga začala pracovat jako školní asistentka, asistentka pedagoga a nyní jako učitelka.

Práce s dětmi je velmi obohacující a díky nim jsem si uvědomila, jak důležitá a zároveň kouzelná část života to je. Je mi velmi blízký respektující a empatický přístup, který na škole funguje. Zajímají mne další alternativy vzdělávání, které mohou přispět ke změně současného školství a vést tak k lepšímu.

Ve volném čase ráda chodím do přírody, cvičím jógu, hraju na klavír a poslouchám hudbu.

Koťátka

Vystudovala jsem střední školu v Brně, obor sociálně-správní. Dále Pedagogiku na Masarykově univerzitě, kde nyní pokračuji ve studiu Andragogiky.

Mám čtyři děti. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vzdělávám se, sleduji filmy a s manželem a dětmi cestujeme po ČR.

Absolvovala jsem gymnázium v Brně, následně jsem získala diplom na vyšší odborné škole v Kroměříži v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci školní praxe jsem poznávala různé přístupy ke předškolnímu vzdělání v Mateřských školách po Kroměříži i Brně.

V roce 2023 jsem nastoupila do MŠ Brechtova jako školní asistentka a učitelka ve třídě Koťátek. Práce s dětmi mě naplňuje a poskytuje mi neocenitelné možnosti rozvoje. Blízká je mi environmentální výchova, kterou se snažím v dětech podporovat. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup a filozofii zdravé školy.

Ve svém volném čase se ráda věnuji pobytu v přírodě, cestování a péči o své domácí mazlíčky. Ráda vytvářím, vařím a dříve jsem se aktivně věnovala jako vedoucí ve skautu.

Ptáčci

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a na PdF a FF MU jsem si dále rozšiřovala své znalosti v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Umění. Následně jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a od roku 2014 jsem pracovala v MŠ s dětmi s různým typem postižení.

MŠ Brechtova se mi líbí především díky své filozofii a přístupu ke vzdělávání a výchově dětí.

Mým velkým koníčkem je především výtvarná tvorba, ale také jóga, vaření a cestování.

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě OU. Po dokončení studia jsem v roce 2007 nastoupila do MŠ Brechtova.

S dětmi ráda tvořím a zpívám u klavíru.

Ve volném čase se věnuji rodině. Rádi cestujeme a chodíme po horách.

Motýlci

Vystudovala jsem obecné gymnázium v Novém Jičíně a poté obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již při studiu jsem pracovala ve školství, kde jsem se seznámila s pozicemi asistent pedagoga, učitelka MŠ i vychovatelka na internátu.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila po rodičovské dovolené v lednu 2019 jako školní asistentka a následně i jako učitelka. Na MŠ Brechtova oceňuji respektující přístup k dětem a rozmanitost aktivit.

Ve volném čase se věnuji rodině, ráda čtu, vařím a cestuji.

Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a následně obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem se zaměřila na obor Sociální pedagogika a volný čas, taktéž na PdF MU. Do MŠ Brechtova jsem nastoupila zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví a respektující přístup.

Ve volném čase ráda čtu a hraji společenské hry. Věnuji se hudbě, tanci, plavání a ráda také cestuji.

Sluníčka

Práci s dětmi se věnuji již pár let. Při práci chůvy v dětské skupině jsem si dodělala vzdělání v oboru Učitelství pro MŠ na MUNI.

V září 2022 jsem nastoupila do MŠ Brechtova, do třídy Sluníček. Práci s dětmi miluji, baví mě s nimi prozkoumávat přírodu a objevovat svět, který je kolem nich.

Ráda hraji na klavír, ukulele a kytaru. Ve volném čase kreslím, jezdím na koloběžce a bruslích, a pomáhám s akcemi jako dobrovolná hasička

Po studiu na Střední pedagogické škole v Litomyšli, jsem se vydala na zkušenou do Anglie, kde jsem zůstala několik let. Tam jsem se seznámila s prostředím Montessori pedagogiky, která mne uchvátila některými svými přístupy. Po návratu domů jsem pracovala v bilngvní školce, která mi ukázala vysokou kvalitu přístupu k dětem, především respektující komunikaci a učení prožitkem. Ve Waldorfské školce jsem se ztotožnila s pohledem na dítě dle Rudolfa Steinera a důležitostí vytvářet s dětmi vztah, býti vzorem pro nápodobu, žít s rytmy přírody. Nejen v lesní školce jsem se ujistila, že nabízené činnosti je možné aplikovat v přírodě. Věřím, že dělám vše tak nejlépe, jak v danou dobu mohu a zároveň se ráda obohacuji o nové zkušenosti, informace.
Zajímám se o vědomou výchovu, o výchovu srdcem a nápodobou, celostní přístup k životu a zdraví