Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Milí rodiče, v níže přiloženém dokumentu naleznete informace přijímacím řízení do naší mateřské školy na příští školní rok.

Od 1.4.2023 do 30.4.2023 je pro tisk přihlášek přístupná vstup do systému webové stránce www.zapisdoms.brno.cz