Zapojení do projektů

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

 

Program Škola podporující zdraví

Jako mateřská škola podporující zdraví chápeme zdraví jako pocit osobní spokojenosti a harmonie, nejenom nepřítomnost nemoci. Naším cílem je vést děti k úctě ke zdraví fyzickému i psychickému, ke zdravým sociálním vztahům a k vztahu k přírodě, a současně je učit praktickým dovednostem chránícím zdraví.

 

 

Projekty statutárního města Brna

   • Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
   • Projekt MAP II (III)
   • Projekt polytechnické vzdělávání v MŠ
   • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brno

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen kombinaci témat: personální podpora – školního asistenta na větší podporu zejména dětem u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Při přítomnosti dětí dvouletých bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Projet je zaměřen na personální podporu v mateřské škole.

 


Síť Mrkvička

Mrkvička je síť mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologickou výchovu. Cílem je podporovat rovoj ekologické výchovy ve školách a to především formou komunikace a spolupráce pedagogů s odborníky a ekologickou výchovu a výměnou zkušeností.

Projekt Mrkvička spadá pod  Školské zařízení pro enviromentální vzdělávání LipkaŠablony III

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT Šablony III.Fakultní MŠ

Naše mateřská škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou při rozvoji a vzdělávání pedagogů.

Umožňujeme tak studentům pedagogické fakulty lépe propojit teoretické znalosti nabyté studiem s praxí.

Pravidelně u nás absolvují praxe studenti oboru Učitelství pro MŠ.

V součastnosti máme dvě fakultní třídy: Motýlky a Berušky.


Kde nás najdete

Naši Partneři

Zřizovatel

Městská část Brno- sever

Černá Pole, Husovice, Soběšice, Lesná, Zábrdovice