Aktuality

INFORMACE PRO ŠKOLY AŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCHOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19:

priloha_830942258_0_12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final


Dodatek ke školnímu řádu- způsob distančního vzdělávání:

Dodatek školní řád- distanční vzdělávání


Vánoční focení:

Proběhne po přihlášené děti dne 10. 11. 2020

Účast je možná pouze pro zdravé děti, není možné se účastnit s nemocným dítětem pouze na vyfocení.

 


Aktuální informace o covid 19 pro školy:

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Algoritmus_respirací_PL_final_14_09_2020_

Algoritmus_izolace_a_karanténa_final_14_09_2020_

DP_OSPDL_Covid_ve_školách_11_09_2020


Ochrana úst a nosu:

Od 10.9. 2020 do odvolání platí pro rodiče (či zmocněné osoby vyzvedávající děti) povinnost nosit ve vnitřích prostorách MŠ ochranu úst a nosu z důvodu prevence šíření respiračních onemocnění.


Nejbližší termín porady pedagogického sboru:

4.11,2020
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design