Aktuality


Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení:

Od 18.1.2021, si můžete ve svých třídách vyzvedávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení za rok 2020.


INFORMACE PRO ŠKOLY AŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCHOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19:

priloha_830942258_0_12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final


Dodatek ke školnímu řádu- způsob distančního vzdělávání:

Dodatek školní řád- distanční vzdělávání


Aktuální informace o covid 19 pro školy:

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Algoritmus_respirací_PL_final_14_09_2020_

Algoritmus_izolace_a_karanténa_final_14_09_2020_

DP_OSPDL_Covid_ve_školách_11_09_2020


Ochrana úst a nosu:

Od 10.9. 2020 do odvolání platí pro rodiče (či zmocněné osoby vyzvedávající děti) povinnost nosit ve vnitřích prostorách MŠ ochranu úst a nosu z důvodu prevence šíření respiračních onemocnění.


Nejbližší termín porady pedagogického sboru:
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design