Mateřská škola Brechtova, Brno Lesná

DSCN0383DSCN0375DSCN0382DSCN0376DSCN0384DSCN0222


Představení školy:

  • Škola je umístěna v jednopodlažní účelové budově, která slouží dětem od roku 1967. Tři třídy jsou umístěny v prvním podlaží, v přízemí jsou dvě třídy a  školní kuchyně, která připravuje stravu podle zásad zdravé výživy. Jde nám o to, abychom vychovávali samostatné bytosti s vlastním názorem. Respektujeme motto: „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízíme tvořivé činnosti. Vždy pracujeme buď s jedním dítětem nebo menší skupinou. Pravidelně pracujeme s keramickou hlínou, máme vlastní keramickou pec. Pravidla společného soužití a schopnost vcítění se do druhého podporujeme v rámci komunitních kruhů. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Ctíme heslo: „Bez zpětné vazby nemůže probíhat žádné učení – bez hodnocení ano“. K rozvoji pohybových aktivit dětí slouží školní zahrada se vzrostlou zelení. Její vybavení se snažíme za aktivní pomoci rodičů postupně doplňovat
    • Realizujeme projekt „Podpora zdraví v MŠ“, který byl schválen 20.11.1998 v konkurzním řízení v Praze a zařazen do sítě Mateřských škol podporujících zdraví v ČR. Pravidelně předkládáme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který má poslední certifikát ke dni 1.9.2013 s platností do srpna 2016 s názvem „Poznáváme svět kolem nás“. Našim záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.