Aktuality

Strava:

Obědy lze v současné době odlhlašovat pouze formou SMS do školní kuchyně, pracovní den předem vždy do 13 00.


Mimořádná opatření otevírání školských zařízení:

Mim_opatreni_testovani_zamestnancu_ve_skolach_12042021

Mim_opatreni_ochrana_dychacich_cest_12042021

Mim_opatreni_testovani_zaku_ve_skolach_12042021

priloha_892633224_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

priloha_892633224_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

O konkrétních informacích o provozu a organizaci naší MŠ vás budeme informovat.


přijímací řízení pro nový školní rok:

zahájení 1.4.2021

dokumenty ke stažení:

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU 2021- 2022

Ověření údajů + čestné prohlášení bydliště


Škola v přírodě 2021:

ŠVP duben 2021 byla zrušena z důvodu nestabilní epidemiologické situace.

Zálohy za ŠVP vám budou vráceny.


Dodatek ke školnímu řádu- způsob distančního vzdělávání:

Dodatek školní řád- distanční vzdělávání

Naše distanční vzdělávání probíhá na webovém portálu Škola v pyžamu.

Pro předškoláky je vzdělávání distanční formou povinné. Bližší informace vám poskytnou paní učitelky z vašich tříd.

Mladší děti se do aktivit zapojit mohou zcela dobrovolně
© 2018 MŠ BRNO, BRECHTOVA 6, příspěvková organizace.
Všechna práva vyhrazena.
Graphic design by
Dreambound Design