Mateřská škola Brechtova, Brno Lesná

Vítejte na stránkách Mateřské školy Brechtova!

DSCN0383


Mohlo by vás zajímat:

 

 

 

 


Představení naší MŠ:

Naše škola se nachází na severním okraji Brna, na sídlišti Lesná. V pěti třídách vzděláváme celkem 125 dětí. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, respektujeme jeho osobnost. Proto také pracujeme s dětmi individuálně nebo v malých skupinách. Říká se, že „děti myslí rukama“, proto jsou tvořivé činnosti běžnou součástí dne v MŠ Brechtova. Jelikož máme vlastní keramickou pec, často s dětmi tvoříme z keramické hlíny a hotové výrobky dětem v peci vypalujeme, aby si je mohly odnést domů. Snažíme se pracovat na základě prožitkového učení, rozvíjet děti po fyzické i psychické stránce. S dětmi často zpíváme, hrajeme divadlo a sportujeme. Děti mají také možnost probrat s kamarády své zážitky a pocity v tzv. komunitních kruzích.

K dispozici máme velkou školní zahradu se vzrostlou vegetací a herními prvky, které průběžně obnovujeme s pomocí rodičů. Na zahradě je 5 pískovišť a  spousta hraček, s kterými si děti můžou na písku hrát. Našim cílem je vytvoření přírodní zahrady. Děti se v současnosti starají o několik záhonků, na kterých si pěstují vlastní jahody a několik druhů zeleniny.

Paní kuchařky nabízejí dětem zdravou stravu z vlastní školní kuchyně, zároveň dětem podávají zeleninu a ovoce každý den.

Několikrát do roka se na zahradě scházíme s rodinami dětí při našich školních akcích – např. na podzimním Dýňování nebo letním Táboráku. Za pomoci dětí a rodičů také vydáváme školní časopis Brechtík.

Své dotazy ohledně Vašich dětí Vám rády zodpoví paní učitelky ve svých konzultačních hodinách.

Realizujeme projekt „Podpora zdraví v MŠ“, který byl schválen 20.11.1998 v konkurzním řízení v Praze a zařazen do sítě Mateřských škol podporujících zdraví v ČR. Pravidelně předkládáme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který má poslední certifikát ke dni 1.9.2013 s platností do srpna 2016 s názvem „Poznáváme svět kolem nás“. Našim záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.

Naše MŠ je zapojena do těchto projektů:

  • Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
  • Šablony
  • Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji  (Osvědčení o zapojení do projektu)

Foto:

 

DSCN0376 DSCN0375 DSCN0222

DSCN0384