Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

Potvrzení za dobu letních prázdnin během prázdninového provozu si po domluvě můžete vyzvedávat u paní zástupkyně Lucie Andrysíkové.

Potvrzení za kalendářní rok 2023 jsou k vyzvednutí ve vašich třídách.